Uskrs

„Ja nije nešto, nije objekt,

koji bi se moglo opipati, nije biće,

dakle jedno ništa, ali ništa koje je sve:

oblik jedinstva svega bivajućeg!

Vi ste istinski samo u tom ništa!“ Bô Yin Râ

Duša

“Prije nego budeš u sebi zaokružen i sa svih strana zatvoren, kao more koje sebe samo ograničava – kao oblak koji sebe samoga zaobljava, uzalud ćeš nastojati posjedovati svoju dušu, jer snage tvoje duše daju se u posjed samo onome koji je uistinu dostojan njihova strahopoštovanja… “ Bô Yin Râ

Ljepota

„U duhovnom ‘tijelu’ je svaki ljudski duh sabirna točka sve ljepote koju može dati svojoj ‘duši’, u kojoj se duhovno tijelo doživljava – i oni koji mogu vidjeti u duhu u njemu vide samo ono što se oblikovalo iz duševnih snaga…“ Bô Yin Râ

Magija

„Čovjekov svakodnevni život je tek vrijedan i dostojan življenja kada čovjek spozna da svako njegovo djelovanje uzrokuje magijski događaj, bilo da on zna za to, ili ne…Najviši oblik života je dosegnut tek kada su sve mišljenje, govor, ili djelovanje određeni znanjem o posljedicama u nevidljivom svijetu fizičkog zbivanja i dalje, znanjem o posljedicama svakog impulsa na vlastitu duhovnu supstancu.”

Bô Yin Râ, Magija kulta i mit

Iskonska snaga

„Iskonska vatra ljubavi hoće u tebi postati životom da bi njen život dalje u tebi začinjući jednom oblikovao novi život – ovdje, u srcima ljudi koji se ovdje, na ovoj zemlji bore za svoj vječni oblik.

Ako ti sâm ne postaneš životom iz ljubavi, kako ćeš biti izvor novoga života?“

Bô Yin Râ

Najviša moć

“Sunca prolaze u kozmičkim plimama i osekama i svjetovi nestaju, survavajući se u ponorima prolaznosti, ali ljudska moć ostaje do u svu vječnost, pa makar se i tlo, koje je trenutno njegovo stanište – zateturalo i raspalo. Onaj koji je jednom pao iz uzvišenog svjetla još uvijek u sebi nosi moć uzdići se visoko iznad svih zvijezda!…

Čak i onim uzvišenim zvjezdanim moćima, koje su po svom biću čisto ‘mišljenje’ i koje se uzdižu iznad svakog zemaljskog mišljenja, tim nevidljivim ‘bogovima’ ove vidljivosti, zauvijek ostaje skriveno ono što samo u najdubljoj duševnoj nutrini ljudi, u dubokom vlastitom zadubljenu može biti doživljeno. —

Iznad najviše moći tih zvjezdanih bogova u kozmičkom događanju, uzdiže se ljudska moć, utemeljena u ljubavi!”

Bô Yin Râ