“Tko se zaista hoće probuditi neka vjeruje u sebe!
Tko zaista hoće kao ‘uskrsnuli’ stupiti u svijet stvarnosti, neka ispita sam sa sobom, u svom srcu, istinitost mojih riječi i onda neka istrajno djeluje prema učenju koje mu objavljujem!
Tako će postati gospodar svoje vječne sudbine!
Otvorit će mu se vrata hrama svjetlosne spoznaje, koja su mu danas još zatvorena, jer samo onaj koji se u sebi probudi nalazi u sebi samome njihov ključ.
Duhovni pomoćnici će mu uvijek biti duhovno blizu, kad god mu je potrebna njihova pomoć! Ali oni će mu uvijek moći samo tamo pomoći gdje se radi o njegovom duhovnom buđenju i vječno važećem samo-oblikovanju njegove duše, koje je povezano s buđenjem.”

Bô Yin Râ