Misterij duhovnog čovjeka

Povodom godišnjice zemaljskog rođenja voljenog učitelja i rijetkog duhovnog majstora, Bô Yin Râ (25. 11. 1876., Aschaffenburg – 14. 02. 1943., Lugano). Da čovjek na Zemlji ne bi zauvijek sam sebi ostao stran, da ne bi mudrost tražio na nesigurnim putevima i ono što misli da je našao slagao u čudesne mozaike – koji mu …

Ignis Caritatis

“Ne kaži da imaš ljubav, dok god brineš o sebi samom! Poput divljih ljiljana u polju koji na istoku pokrivaju široka prostranstva i poput ptica nebeskih, ti više ne smiješ poznavati brigu o sebi samom, ako želiš postati sposobnim za ljubav u njenoj najvišoj formi! Dotle dok te bude mučila strahom hranjena briga za tebe …

Čovjek

“Na ovoj Zemlji živi Jedan nevidljivi, koji je onakav kakav je bio – jedan iz očinskog pra-začinjanja, iz majčinskog rađanja u čistom duhu, čisti duhovni čovjek najvišeg postojanja u vječnom izvoru božanski-duhovnog života. Jedan od onih koji ‘muškarca i ženu’ u duhu začinju i rađaju na ‘svoju sliku i priliku’! Ali žive i drugi nevidljivi …

Otkrovenje

„U pogledu tekstova koji su kao i tekst Ivanova evanđelja pripisani učeniku kojeg je Majstor ‘volio’, jer ga je našao u ‘ljubavi’ ništa nije napisano rukom tog učenika i ništa nije bilo napisano perom Autora te poruke evanđelja. Tekstovi nazvani ‘Poslanicama’ učenika Ivana, svakako sadrže mnoge riječi velike mudrosti i zaista su svjedočanstvo ljudskog duha …