Zlatna kiša

Nekad davno u svijetu je bilo tako loše da su svi ljudi uzdisali i kukali. Sve je bilo sivo i turobno i o radosti se znalo samo iz priča. Onda su se ljudi počeli moliti svom velikom Bogu: Re-Nai-Šu, da se smiluje njihovoj nepodnošljivoj patnji. Ali Re-Nai-Šu ih nije čuo. Tako su se nastavili moliti, […]

Misterij duhovnog čovjeka

Povodom godišnjice zemaljskog rođenja voljenog učitelja i rijetkog duhovnog majstora, Bô Yin Râ (25. 11. 1876., Aschaffenburg – 14. 02. 1943., Lugano). Da čovjek na Zemlji ne bi zauvijek sam sebi ostao stran, da ne bi mudrost tražio na nesigurnim putevima i ono što misli da je našao slagao u čudesne mozaike – koji mu […]

Čovjek

“Na ovoj Zemlji živi Jedan nevidljivi, koji je onakav kakav je bio – jedan iz očinskog pra-začinjanja, iz majčinskog rađanja u čistom duhu, čisti duhovni čovjek najvišeg postojanja u vječnom izvoru božanski-duhovnog života. Jedan od onih koji ‘muškarca i ženu’ u duhu začinju i rađaju na ‘svoju sliku i priliku’! Ali žive i drugi nevidljivi […]

Kršćanstvo

“Kršćanstvo je još premlado na ovoj zemlji da bi moglo biti poznato u svojoj božanskoj dubini, i oni koji vjeruju da je ono već samo sebe ‘nadživjelo’ i kroz grijehe svojih ‘crkava’ dovedeno do apsurda, veoma griješe, jer vide samo njegovo dosadašnje djelovanje i ne slute da će doći vrijeme u kome će sve ono […]

Duhovne slike

“Od svih naziva koji se mogu dati mojim slikama koje se sasvim temelje u čistom duhovnom doživljaju i koje su u potpunosti oplođenje njime – ‘duhovne slike’, mi se čini kao najmanje zbunjujući. Naziv ‘duhovne’ – nikako ne želi reći da su one nastale pod nekim utjecajem koji sam ja doživio kao ‘duhovni’, ili na […]

Otkrovenje

„U pogledu tekstova koji su kao i tekst Ivanova evanđelja pripisani učeniku kojeg je Majstor ‘volio’, jer ga je našao u ‘ljubavi’ ništa nije napisano rukom tog učenika i ništa nije bilo napisano perom Autora te poruke evanđelja. Tekstovi nazvani ‘Poslanicama’ učenika Ivana, svakako sadrže mnoge riječi velike mudrosti i zaista su svjedočanstvo ljudskog duha […]