Svaki sveti vrt u svojoj unutrašnjosti ima fontanu žive, vječno žuboreće vode…