Galerija slika

Izbor iz serije duhovnih slika

Slikovne reprezentacije najunutrašnjije dimenzije stvarnosti, čijom kontemplacijom u svijesti gledatelja nastaje most između oblika duhovnih zbivanja i očitovanih struktura u vanjskom, fizički-čulno opazivom svijetu….

Izbor iz serije svetišta i krajolika…

Knjiga R. Schotta: Slikar Bô Yin Râ