Izbor iz serije duhovnih slika

Slikovne reprezentacije najunutrašnjije dimenzije stvarnosti, čijom kontemplacijom u svijesti gledatelja nastaje most između oblika duhovnih zbivanja i očitovanih struktura u vanjskom, fizički-čulno opazivom svijetu….

 

 

Ostalo

Izbor iz serije svetišta i krajolika…