“Tko je zaista istražio tekstove Böhmea, tko je uložio trud da se unese u njegov jezik – taj se uvijek morao u strahopoštovanju pokloniti pred muškarcem koji je to mogao napisati i već se odavno pokazalo da se to strahopoštovanje upravo najjače osjeća kod onih kod kojih dolazi do rezonancije u dubini vlastite duše, čim se otkrije čudesno blago koje krije duboki svijet Jakoba Böhmea…
To važi samo za njegovu spoznaju čisto duhovnog svijeta!
Ali usprkos omaškama u području fizičko-čulnog svemira, kod kojih se služi tuđim pojmovima, usprkos svoj vremenskoj uvjetovanosti njegovih zaključaka i čak usprkos svim okovima krute dogmatske religije, ovdje je pred nama jedan od najmudrijih među onima koji su ikada istraživali konačne, iskonske dubine ljudske spoznaje!
Jedan ‘graditelj izvora’ koji je svoj zdenac produbio do praiskonskih voda života!

Tko god ima hrabrosti spustiti se u taj izvorski otvor – jer tu nema posude na užetu s kojom bi nešto mogao zagrabiti, naći će potvrdu da mora u sebi samome iskopati zdenac iste dubine da bi došao do istog, živog izvora u sebi…”

Bô Yin Râ