“Tko je spoznao kakav misterij okružuje muškarca i ženu, misterij koji seže do najunutrašnjijih područja čistog duha, uzdižući se prema samom prasvjetlu, njemu će biti svet brak koji povezuje jednog muškarca s jednom ženom, za života na zemlji.
Blago onima koji već u ovom zemaljskom životu, u braku nađu svoj suprotni pol, vječni suprotni pol s kojim će jednom biti povezani u jedinstveno biće u duhu, u vječnom jedinstvu, jer su s njim bili sjedinjeni i prije razdvajanja!
Mnogi uživaju takvu sreću, a da i ne znaju za nju, ali to je uvijek naročita ‘sreća’, jer putevi razdvojenih polova nisu u pravilu u nekom paralelnom tijeku da bi se prečesto mogli ponovo pronaći ovdje na zemlji.

**

Samo u najvišoj duhovnoj ljubavi se može vršiti sjedinjenje fizičkih polova za oslobođenje uzvišenih duhovnih snaga, koje drijemaju u pojavi zemaljskog tijela čovjekova bića.
Onda se u takvom sjedinjenju može dogoditi ‘čudo’ koje uvijek iznova dodiruje najvišu duhovnost i oni koji ga doživljavaju bivaju skupa svjesni sebe u sferama duhovnog postojanja, – ‘čudo’ koje ne može naslutiti nikakva pjesnička fantazija.”

Bô Yin Râ