“Niz se sam zatvara
time što opet objavljujem
da se samo s onima u duhu povezujem
koji mi sebe same u ljubavi daju
i snažnom voljom
meni u sebi streme.

Hoću li biti samo čovjekom u ljudima
onda moje ljudsko uključuje i drugo ljudsko,
a ne samo ovozemaljsko;
i to duhovno ljudsko jedino govori onda
kada ja sebe učim ljubiti.

Za drugu čast
ja u sebi ne znam!”

Bô Yin Râ