“Tvoja duša čezne za mirom – za onim mirom koji svijet ne može dati!
Ali tek nakon bez straha izdržane borbe dobit ćeš taj mir za kojim uzalud čezneš, dok se još bojiš odvažiti na borbu.
Ali vratiš li se kao pobjednik sebi samom, tada više ništa neće moći narušiti tvoj mir!

Mnogi misle da bi njihova borba bila završena kada bi imali mir!
Ali to je zabluda, jer kraj borbe ti može donijeti propast, dok god nisi spoznao da ni jedna borba ne smije biti završena samo zarad mira!
Ni jedan još nije izvojevao istinski mir, a da u sebi nije nosio volju da borbu završi samo kao pobjednik!
Čežnja za mirom je veliko zavođenje i teško onomu koji podlegne tom zavođenju!
Ona će ga učiniti lakim plijenom njegovih nevidljivih neprijatelja i ostaviti ga bez zaštite kao žrtvu samovolje, tamo gdje bi mu sam otpor stavio oružje neprijatelja u vlastitu službu…

Zato ako želiš svoj mir, nemoj gubiti hrabrost za borbu i ne prestaj se boriti dok god ti tvoji unutarnji neprijatelji sami ne ponude mir!
Tek tada ćeš se zaista radovati svom miru!

Prije toga će te tvoj umor od borbe voditi samo prividnom miru i što onda budeš vjerovao da si postigao, ostavit će ti otvoreni izbor: ili da trajno slušaš svoje neprijatelje, ili da tražiš novu borbu u kojoj ćeš se možda znati boriti da zadobiješ pobjednički lovor…
Često su te već krivo savjetovali i govorili ti da svaki koji želi k meni mora tražiti mir.
Ali ja hoću budnog borca i mir koji ne padne kao zreo plod borbe s drveta sudbine, meni je prezriv i zaista samo ludost preda mnom, jer ja bih te prije mogao spasiti ako bi podlegao u borbi, nego ako bi zbog nedostatka hrabrosti napustio bojno polje.
Junaci velike bitke, kojima sam ja postao vječni mir znali su se boriti do posljednje kapi krvi što im je još bila u žilama i zaista su uspjeli pobijediti, iako se često činilo da će podleći.
Isto tako i tebe želim vidjeti jednom kao pobjednika!
Nikako drugačije nećeš naći u meni vječni mir!
Mir znači sigurnost onoga koji si je izborio sigurnost da ga više ništa ne može uvesti u borbu!
Mir je samo onaj spokoj u sebi samom koji je nagrada za sve unutarnje borbe i plameni cilj borbe!
Mir je sloboda od svake prinude na novu borbu!
Mir je stečena moć nad svime što je prije bilo neprijateljem i protivnikom!
Tko u sebi nađe takav mir, samo on može u meni naći svoj vječni mir!”

Bô Yin Râ