Mantre

“Jedno od najznačajnijih sredstava oblikovanja duše je djelovanje određenih nizova glasova ljudskog jezika.

Prastaro je znanje o takvoj mogućnosti djelovanja, i njegov trag se može pronaći u liturgijama, kao i u narodnom načinu molitvi, svih velikih ljudskih, religioznih sistema…”

Bô Yin Râ

Sreća i sudbina

„Mi smo ono što hoćemo biti!

‘Igračke sudbine’ smo samo onoliko dugo koliko dopuštamo sudbini da se igra s nama.

Samo onoliko dugo nas ‘prati nesreća’ koliko trčimo pred nesrećom, da bismo joj pobjegli.

Toliko dugo smo ‘razbaštinjenici sreće’ dok god ne želimo preuzeti odgovornost da na ovoj zemlji uvijek stremimo najvišoj zemaljskoj sreći.

Grijeh je ne željeti sreću, ali je još veći grijeh – ne htjeti stvoriti ovdje svoju sreću!”

Bô Yin Râ

Razdoblja ‘praznine’

“…Već je i stari Toma Kempijski u svom ‘Slijeđenju Krista’ rekao nešto u smislu: kada dođe razdoblje u kome te napuštaju sve duhovne utjehe, tako da vjeruješ da si od boga bačen u pakao, da ti nije poklonjena nikakva pažnja i da je svo tvoje stremljenje uzaludno, ostani samo sasvim opušten i imaj povjerenja, moli kako možeš, iako ništa pri tome ne osjećaš, osim svoje nevolje, i budi siguran da ćeš jednog dana opet primiti svoju nebesku utjehu. On je u skladu sa svojom pobožnom religioznošću ta stanja unutarnje beznadnosti objašnjavao kao ‘ispite’ koje bog daje duši da bi ojačao njenu snagu. I shvaćeno na ispravni način uopće nije bio daleko od stvarnosti; jer ta duhovna praznina i prividna napuštenost uvijek su glasnici snažnog duhovnog rasta. Da bi osjetili u sebi duhovno, mi zemaljski ljudi trebamo nešto kao antene simpatičkog nervnog sustava i kao povratne membrane mozak. Oboje su kod različitih ljudi vrlo različite sposobnosti opterećenja. I ako je čovjek te organe dugo vremena snažno koristio za prijem duhovnih ‘valova’,…onda se one uspavaju za tu vrstu aktivnosti i bezuvjetno se prvo moraju potpuno regenerirati da bi opet bio moguć isti doživljaj. Svo nestrpljenje, sav strah da se više nikada neće ponoviti, sve želje i čežnje, kao i nastojanje da se to iznudi, samo je štetno i ne dozvoljava regeneraciju…”

Bô Yin Râ

Stvarnost u slikama Bô Yin Râ

“Da ove duhovne slike samo onda mogu nešto dati promatraču, ako on sâm sebe ne pokušava održati u nekom omiljenom načinu poimanja umjetnosti, nego nađe hrabrosti lako i oslobođen potrebe za tumačenjima prepustiti se optičkim utiscima sasvim drugačije vrste koji mu se tu nude, već jasno proizlazi i iz početne stranosti svijeta oblika i boja; iako čovjek još ne zna da oni odgovaraju stvarnosti koja to ime zaslužuje hiljadu puta više nego sve što se u našem vanjskom, fizičkom postojanju naziva tim imenom.”

Bô Yin Râ