Pisana djela

Bilo bi potpuno krivo tragati u mojim tekstovima za ‘poučcima’ – čvrsto uobličenim i samo u tom obliku važećim shvaćanjima. Čovjek će učenje pruženo u ovom dobu preko mene shvatiti samo onda ako pusti da svaki  pojedini dio tog učenja djeluje na njegovu dušu i ako u svakom najprije nastoji osjetiti samo moje vječno, duhovno biće. Kada je tako konačno osjetio moje istinsko, vječno ‘biće’ – iz njega će u sebi primiti sve željene ‘odgovore’ i istovremeno sigurnost njihove neoborive istine, kao svjedočanstva vječne stvarnosti. “ Bô Yin Râ

Verba volant, scripta manent

Popis djela iz zbirke Hortus Conclusus

Das Buch der königlichen Kunst /Knjiga kraljevskog umijeća
Das Buch vom lebendigen Gott/ Knjiga o živom Bogu
Das Buch vom Jenseits/Knjiga o drugoj strani
Das Buch vom Menschen/Knjiga o čovjeku
Das Buch vom Glück /Knjiga o sreći
Der Weg zu Gott/Put prema Bogu
Das Buch der Liebe/Knjiga o Ljubavi
Das Buch des Trostes/Knjiga utjehe
Das Buch der Gespräche/Knjiga razgovora
Das Geheimnis/Tajna
Die Weisheit des Johannes/ Mudrost Ivanova
Wegweiser/Putokazi
Das Gespenst der Freiheit/Utvara slobode
Der Weg meiner Schüler /Put mojih učenika
Das Mysterium von Golgatha/Misterij golgote
Kultmagie und Mythos/Magija kulta i mit
Der Sinn des Daseins/ Smisao postojanja
Mehr Licht /Više svjetla
Das Hohe Ziel/Visoki cilj
Auferstehung/Uskrsnuće
Welten/Svjetovi
Psalmen/Psalmi
Die Ehe/Brak
Das Gebet/Molitva
Geist und Form/Duh i oblik
Funken / Mantra Praxis /Iskre-praksa mantri
Worte des Lebens/Riječi života
Über dem Alltag/Iznad svakodnevnog (poezija)
Ewige Wirklichkeit /Vječna stvarnost (poezija)
Leben im Licht /Život u svjetlu (poezija)
Briefe an Einen und Viele /Pisma jednom i mnogima
Hortus Conclusus/Zatvoreni vrt

Ostala djela

Das Reich der Kunst / Područje umjetnosti
Aus meiner Malerwerkstatt/ Iz mog ateljea
Okkulte Rätsel / Zagonetke nevidljivog područja prirode
In eigener Sache/ Za sebe
Kodizill zu meinem geistigen Lehrwerk /Testament mom duhovnom djelu
Marginalien/Marginalije
Über die Gottlosigkeit / O bezbožnosti
Geistige Relationen / Duhovne relacije
Mancherlei/ Razno
Warum ich meinen Namen führe / Zašto nosim ovo ime
Über meine Schriften / O mojim tekstovima
Nachlese I/ Razni članci I
Nachlese II/ Razni članci II

Sve knjige u originalu se mogu naći na linku:
Originali

„…U osnovi svaBYR_Hands of the Masterka knjiga koju sam napisao može se nazvati tajnim učenjem, jer u svakoj od njih se nalaze duhovne istine koje su prepoznatljive samo malobrojnim čitateljima koji su već počeli postavljati pitanja na koja moje knjige daju odgovore. U tim su knjigama našle svoj izražaj istine koje od početka ljudskog jezika sve do mojih zemaljskih dana nisu mogle biti saopćene tako javno. Što je u njima rečeno bilo je oduvijek tajna malobrojnih, i to će i dalje ostati tajno svima koji nisu rođeni za takvo znanje.

Njima će ove knjige biti samo povodom za prigovore, a tajne koje će pozvanima donijeti spas, onima koji još nisu predodređeni za spasenje ostat će nedokučive.
Ovo su knjige koje se same otvaraju, ili zatvaraju, već prema duhovnom stanju ljudi koji se obraćaju njihovim stranicama.
Ni u kakvim pećinama teško pristupačnih planina, niti u zakutcima azijskih pustinja one ne bi bile bolje skrivene nego na policama knjižara i u rukama nepozvanih čitatelja!
Tajne koje se mogu predati onima od kojih trebaju biti skrivene, prilično su slabo zaštićene. Što je pak javno opisano u mojim knjigama samo se štiti od svih za koje treba ostati tajnom.„
Bô Yin Râ