Hortus Conclusus

Prijateljsko podsjećanje

Prijateljsko podsjećanje

“Ne zaboravite, dragi prijatelji,

da ‘duh’ vječnosti

iz koga vam govorim

kao što to moram

nije mišljenje,

nije gledanje,

nije stvaranje predodžbi

nije proces spoznaje,

nego: objava nevidljivog života

iskonske, eteru slične supstance!

Spoznavanje, misaono shvaćanje

u predodžbama gledanje –

može doduše biti posljedica

života proživljenog

u njegovoj iskonskoj supstanci,

ali ni jedna od tih sposobnosti

ne prodire u vječni –

iz vječnog jedino –

hranjeni život!”

Bô Yin Râ