“Vama je daleko da od sebe mislite dalje,
jer vam je još suviše drago
ono što treba biti otpušteno!
A ipak svatko mora naučiti
dalje od sebe misliti
da bi mu se Bog zaista
mogao darovati.

S onima koji samo sebe misle
i samo sebe žele
Bog se ni u svoj vječnosti
ne bi mogao spojiti!

Ako hoćete sebe jednom u Bogu naći,
onda vas prolazno
više ne smije vezivati!
Što doživljavate to vam više
ne treba biti vaše
već doživljaj svijeta zemaljskog!
Vi samo prodirete i ‘skupo’ plaćate
doživljaj koji su-doživljavate;
I iz dana u dan,
uvijek iznova
mora dolaziti do odvajanja
od svega što um tako su-doživljava –
da se na kraju ne bi našli samozarobljeni,
lancima teškim – bolno vezani!”

Bô Yin Râ