“Iako smo nosioci onoga što vas nosi,
ipak vas molimo da shvatite,
da to što mi nosimo,
vas kao i nas oživljava –
kada mu se vi sami predate!

Ono za mirijade oblika dovoljno prostora i svjetla ima,
ali ne daje ih zaista onima –
koji tomu kao nečemu svomu streme
i sebe mu same predati ne žele.

Tek kada se čovjek vlastitog privida odrekne,
ono što je stvarno u njemu se nastanjuje –
samo onaj koji sebe samog u prazan prostor rastvori,
spreman je za život svjetlosni u vječnosti!”

Bô Yin Râ