“‘Otac’ je u postojanju od iskona
što se kao svjetlo svjetla
u prvobitnu riječ izlijeva
iz koje otac
sam sebe začinjući
sebe živi
i svakog u njemu ‘zračećeg’
u svjetlo svjetla uzdiže.
Na isti način
svi žive jedan u drugome
što u ocu, iz oca žive
i svima u ocu pripadaju
život, svjetlo i riječ.”

Bô Yin Râ