Hortus Conclusus

Svjetlosni krug

Svjetlosni krug

“Nisi li sretan
kada čuješ zahvale
svih onih koje noći si oteo
i mislima mračnim?!

Ah, ne, dragi moji – ne!
Samo sam obavezu svoju ispunjavao
kada sam tamu osvjetljavao.

Što iz sebe sam primio
to sebi sam opet natrag dao –
A spram toga sva sreća bi
tako neznatna ostati morala!”

Bô Yin Râ