Molitva

U VELIKOJ RADOSTI “Hvala Ti, Izvoru sve radosti, Svjetla iz pravječnosti, i životodajne Ljubavi, hvala Ti što smijem doživjeti ono što me danas usrećuje od sveg tuženja daleko udaljuje, i ispunjenjem nada i snova mi postaje! Još jedva da mogu shvatiti da željeno stvarnošću postaje. A Vi ljubeći u duhu, Vi, koji svoj put i […]