Blagoslovljeni

“Vječna stvarnost supstancijalnog duha može se ljudima očitovati samo preko ljudi – zemaljskom čovjeku samo u zemaljskom čovjeku i to samo u ljudskoj vječnoj duši! Ni u kom slučaju u njegovoj animalnoj duši, ili nekom bližem ili daljem području nevidljive ili vidljive prirode! Stoga je posredovanje uvida u strukturu vječnog supstancijalnog duha uvijek moguće samo …

Himavat

“Svaki utjecaj vječnog duha na fizički oblik zemlje – sve korištenje tog obličja od duhovnih snaga vječnosti, stvara situacije koje govore kao ‘simboli’. Nije nikakav ‘slučaj’ što je za prijem vječnih valova i vibracija u njihovoj najvišoj potenciji jedino stvarno mjesto na ovoj planeti visoko u područjima njenih najviših planina, usred snijega i leda! ” …

Graditelji hrama čovječanstva

“Na ovoj Zemlji postoji mali broj čisto duhovno povezanih muškaraca, skup utvrđen u vječnome – koji već vjekovima djeluje u tihoj skrivenosti, a ipak bez pisane ili izgovorene riječi, duhovnim putevima doseže sve ljude čija je duševna kultura uslijed rada na sebi samima dovoljno razvijena da njihova srca mogu ispuniti zrake duhovnog svjetla koje proizlaze …

Neusporediv

“Ja nisam ‘prorok’ koji vjeruje u njegova ‘viđenja’, niti sam zanesenjak koji u groznici uzbuđenja razum gubi. Ja nisam pjesnik koji bez ikakve obveze piše o ‘nadsvijetu’ po svom zamišljanju. Ja nisam mislilac koji neki svijet zamišlja i nove stavove izmišlja. Ja uvijek stojim u doživljaju vječnoga i moje riječi objavu prenose o istini koja …

Duhovni most

“Ono što ja kao zračeći iz prasvjetla naučavam u riječima, mnogima može biti prvi povod da se vlastitim uživljavanjem i suosjećanjem postupno pripreme za buđenje svoje vječne duše; ali iz perspektive vječnog, supstancijalnog duha, moje puko duhovno ‘postojanje’ unutar zemaljskog života je daleko važnije od mog svjesnog ‘činjenja’, pri čemu treba reći i da je …

Religija svjetla

“Ono što vam imaju za dati oni što djeluju u svjetlu danas vam sigurno ne dolazi kao ‘nova religija’, jer vas ‘religija’ i prije svega ono što vi pod njom podrazumijevate, teško još može spasiti! Ali u pitanju je ista istina, koja tinja i u najdubljoj jezgri starih, pravih religija. Samo vam se skidaju ovoji …