Uspon do čovjeka

“Ako tražiš svjetlo znaj da je tvoj put zaštićen Majstorima vječnog dana, pred kojima sva tama u tebi uzmiče! Ali trebaš znati tko su uistinu ti Majstori i gdje se mogu naći, jer ne možeš naći u vanjskom, niti doseći izvana, ono što u njima živi da bi ti pomoglo. – Nije njihova vanjska pojava […]

Vječno žensko

“Riječi svetih knjiga pradavnih vremena nose propast onima koji u njih vjeruju, dok god čovjek zemlje sve što se u njima spominje kao ‘čovjek’ povezuje samo sa sobom kao čovjekovim pojavnim oblikom na ovoj zemlji. On svoj pogled mora upraviti prema gore, ali ne prema bogu vanjskog svijeta, kojega zamišlja visoko iznad oblaka, nego uvis […]

Postajanje čovjekom

“Sa životinjom si povezan da čovjeka doživiš, zato – u sebe uroni i prinude mišljenja se oslobodi. U ‘povratku prirodi’ jasnoća se ne krije, nit’ se postiže ‘istraživanjem’ istine. Životinjsku prirodu i njene snage, krv i životne sokove, vječne sile ih trebaju da se u tebi oblikuju. U življenju – u životinjsko prognanom – tvoje […]