Ime

„Kada sam prvi put čuo svoju duhovnu braću, s kojima sam sjedinjen u duhu i koju izuzev jednog, nikada prije nisam vidio u zemaljskom obličju – da izgovaraju moje ime na način njihovih jezika, toliko sam u nutrini bio potresen da sam njih, u duhu sjedinjene majstore koji su ga govorili, jedva mogao vidjeti oko […]