Riječ Upozorenja

“Nije lako usmjeriti se tako – da čovjek u ‘ja‘ – sebe samog spozna, i u najdubljem samozadubljenju nađe onog za kojeg imena nema;   Da u mnoštvu jednog vidi i još uvijek u jedinstvu ostane – ne negirajući sebe sama, da iz bića i posljednji nagon za pričinjavanjem, iz njegova raja otjera!” Bô Yin […]