Jesen u Tessinu

“Možda u našoj najdubljoj nutrini postoji istina koja je kozmički usidrena i koja samoj sebi tijekom vremena tvori drugačiju odjeću da bi pravječnome, u simbol skrivenome, odala počast. Čistije nego na drugim mjestima se u ovoj vedroj prirodi juga osjeća vječno i teško je naviknuti se na pomisao da čovjek opet mora napustiti ova svijetla …