Lao Ce

“U vrijeme Kung Fu Ce-a živio je u kraljevstvu čudesni mudrac kojega su zvali Lao Ce. Kung Fu Ce, veliki učitelj zakona sretnog života čuo je za njega i krenuo mu u posjetu. Kada se vratio, tri dana je šutio, pa su se njegovi učenici čudili. Ce Kong je na kraju otvorio svoje srce i […]