Buđenje

“Tko se zaista hoće probuditi neka vjeruje u sebe! Tko zaista hoće kao ‘uskrsnuli’ stupiti u svijet stvarnosti, neka ispita sam sa sobom, u svom srcu, istinitost mojih riječi i onda neka istrajno djeluje prema učenju koje mu objavljujem! Tako će postati gospodar svoje vječne sudbine! Otvorit će mu se vrata hrama svjetlosne spoznaje, koja […]