Izražavanje Ljubavi

“…Prvi znak stvarne ljubavi je izbor! – Gdje traženi osjećajni snovi trebaju biti za sve i svakoga, tamo ne može biti govora o ljubavi, kakva je ona uistinu! Neka nitko ne brine da će mnogi ljudi ostati bez ljubavi! Uzvišena duševna ljubav će puno prije ujediniti ovo zemaljsko čovječanstvo ako svaki pojedinac bude svoju ljubav …