Vrijednost čekanja

“Ako ti danas nešto ne ide, ostavi ga, bez ikakve prinude! Ako danas nešto shvatiti ne možeš, pusti da u miru dalje sazriješ! Što ti je danas još skriveno – možda će ti već sutra biti otkriveno! ” Bô Yin Râ