Neusporediv

“Ja nisam ‘prorok’ koji vjeruje u njegova ‘viđenja’, niti sam zanesenjak koji u groznici uzbuđenja razum gubi. Ja nisam pjesnik koji bez ikakve obveze piše o ‘nadsvijetu’ po svom zamišljanju. Ja nisam mislilac koji neki svijet zamišlja i nove stavove izmišlja. Ja uvijek stojim u doživljaju vječnoga i moje riječi objavu prenose o istini koja …

Svjesnost stvarnosti

“Tko hoće u sebi naći svjesnost stvarnosti može doći do namjeravanog cilja samo ako od početka slijedi put koji mu stvarnost nudi u njegovom zemaljskom postojanju. —- Iako više ne možeš nazvati ‘stvarnim’ ono što ti posreduju tjelesna čula, to što se spoznaje tjelesnim čulima ostaje polazna točka za pojam stvarnosti koliko god bi ga …