Ignis Caritatis

“Ne kaži da imaš ljubav, dok god brineš o sebi samom! Poput divljih ljiljana u polju koji na istoku pokrivaju široka prostranstva i poput ptica nebeskih, ti više ne smiješ poznavati brigu o sebi samom, ako želiš postati sposobnim za ljubav u njenoj najvišoj formi! Dotle dok te bude mučila strahom hranjena briga za tebe …