Najviša moć

“Sunca prolaze u kozmičkim plimama i osekama i svjetovi nestaju, survavajući se u ponorima prolaznosti, ali ljudska moć ostaje do u svu vječnost, pa makar se i tlo, koje je trenutno njegovo stanište – zateturalo i raspalo. Onaj koji je jednom pao iz uzvišenog svjetla još uvijek u sebi nosi moć uzdići se visoko iznad […]

Život vječni

“Nije vječno življenje doživljavanje vremenski oslobođenog ‘vremena’! ‘Vječni život’ je – u svakoj sekundi, ako bi se htjelo vremenski tumačiti, život vječnim ispunjen, duhovno začeta, stvarnost duhovna.   Mnogo ih je istim putem išlo, da bi kroz vrata ‘vremena’ do prostornog života dospjela, a ipak još dugo spremni nisu bili s pruženom rukom pomoćnika se […]

Od zemaljskog oslobođeno

“Tek kada duša što zemaljsko napustila je u sebi više ništa ne nalazi, dobro, a ni loše, što bi je za zemlju vezivalo, može se u svjetlo uzdići i vidjeti u vječnom svoje zemaljsko življenje, sada svjetlom razriješeno, od zemaljskog stremljenja oslobođeno – kao jasnu sliku, sebi vraćeno. Tek tu se događa preobražaj tajanstveni, tek […]

Svjetlo svjetla

“‘Otac’ je u postojanju od iskona što se kao svjetlo svjetla u prvobitnu riječ izlijeva iz koje otac sam sebe začinjući sebe živi i svakog u njemu ‘zračećeg’ u svjetlo svjetla uzdiže. Na isti način svi žive jedan u drugome što u ocu, iz oca žive i svima u ocu pripadaju život, svjetlo i riječ.” […]

Osvjetljenje

„Kao što naše zemaljsko spoznavanje izrasta iz promatranja putem tjelesnih čula te iz misaonog zaključivanja koje se temelji na usporedbama u riječima i pojmovima, tako se u vječnom prautemeljena spoznaja vječno postiže kao prostorno ispunjenje duševnog, svjetlu otvorenog prostora. Ali to se tek očituje dušama koje su napustile zemaljsko tijelo. Na zemlji samo onima začetim […]

Vječno

“Želiš li se u vremenskom životu razviti i održati, moraš stalno budan, sa snagama se prolaznim boriti. Ali vječno ti se daje, samo kada se znaš u sebi uzdići da bi mogao primiti ono što ti se daje. Nikako drugačije do vječnoga nikada dospjeti ne možeš! Samo ono što te kao ‘dar’ dosegne tvoje je […]