Vječni brak

“Prabitak je žensko kao i muško. Žensko i muško je sve što iz prabitka biva, u mirijadama različitih miješanja. U Bogu tražiti samo muško vjerovanje je od istine daleko! Bog je žensko, kao i muško! ‘Otac’ je otac – kao žensko, i kao muško – od iskona stalno samo-očitovanje: oba pola vječno sjedinjavanje.” Bô Yin …