“Prabitak je žensko kao i muško.
Žensko i muško je
sve što iz prabitka biva,
u mirijadama različitih miješanja.
U Bogu tražiti samo muško
vjerovanje je od istine daleko!
Bog je žensko,
kao i muško!
‘Otac’ je otac –
kao žensko,
i kao muško –
od iskona stalno samo-očitovanje:
oba pola vječno sjedinjavanje.”

Bô Yin Râ