“Želiš li se u vremenskom životu
razviti i održati,
moraš stalno budan,
sa snagama se prolaznim boriti.

Ali vječno ti se daje,
samo kada se znaš
u sebi uzdići
da bi mogao primiti
ono što ti se daje.
Nikako drugačije
do vječnoga nikada
dospjeti ne možeš!

Samo ono što te kao ‘dar’ dosegne
tvoje je u vječnosti –
a što se u nestrpljenju
pokušava iznuditi,
to se nikada neće otkriti!”

Bô Yin Râ