“Ako ti danas nešto ne ide,
ostavi ga, bez ikakve prinude!
Ako danas nešto shvatiti ne možeš,
pusti da u miru dalje sazriješ!
Što ti je danas još skriveno –
možda će ti već sutra biti otkriveno! ”

Bô Yin Râ