“Sviješću otuđen od svoje iskonske domovine u duhu, ljudski duh se sada može potvrđivati samo svojim mišljenjem, govorom ili djelovanjem u ovom vanjskom svijetu i samo odavde može kako dolikuje dospjeti natrag do sebe samoga.  Sve vanjsko mu mora postati sredstvo da opet dosegne svoju nutrinu! Samo tako na ispravan način koristi sav vanjski svijet – on kome je njegovo vlastito tijelo na zemlji već ‘vanjski svijet’!

Čovjek u ovim za zemlju vezanim vremenima želi ‘novi mit’, zapravo misleći na novi kult… Ali neće čovječanstvo doći do novog kulta dok magija u svojoj najvišoj, svetoj formi ne prosvijetli sav zemaljski život. Stvarnost čovjekovog duhovnog postojanja će onda zamijeniti mit i iz života će nastati buduća kultna magija!”

Bô Yin Râ