“Jer si ti sam sebe
od sebe predaleko odveo
i sanjajući
slikama snova se očaravao,
vezu koja te je s Bogom povezivala
si izgubio
i samog sebe
u obmanu i opsjenu bolno zapleo.

U sebi stiješnjen
Boga si dozivao –
i sobom samim tjeran,
do stepenica si dospio,
što u tebi samom te uzdižu,
i iz magle i mraka –
u život novi, Bogu vode!”

Bô Yin Râ