“Što knjiga predstavlja za mišljenje, to je vidljivi objekt, ako svjedoči o umjetnosti, ukusu i manualnoj vještini – za osjećaj. A iz osjećaja mora doći snaga za ponovno podizanje našeg naroda. Mišljenje ide krivim putevima ako ga osjećaj ne vodi zdravim putevima.

Ono na šta se svi danas tužimo nije malim dijelom zbog krivo vođenog mišljenja, čija je posljedica da je narod naučen vjerovati da se sve dobro mora moći mislima domisliti, pa su odgojeni ljudi mozga, glave, a ne ljudi koji mogu vidjeti i viđenjem učiti. A to u prvom redu uči jedan muzej.”

Bô Yin Râ