“Vječna stvarnost supstancijalnog duha može se ljudima očitovati samo preko ljudi – zemaljskom čovjeku samo u zemaljskom čovjeku i to samo u ljudskoj vječnoj duši! Ni u kom slučaju u njegovoj animalnoj duši, ili nekom bližem ili daljem području nevidljive ili vidljive prirode! Stoga je posredovanje uvida u strukturu vječnog supstancijalnog duha uvijek moguće samo preko onih zemaljskih ljudi s čijom vječnom dušom je individualno sjedinjen prazačeti duhovni čovjek – vječno svijetleći u prasvjetlu, nepredočivo puno vremena prije očitovanja u zemaljskom.

Da takve stvari mogu osjetiti samo odabrane duše, da samo odabrani mozgovi mogu dokučiti, jasno je samo po sebi.

Zaista su blagoslovljeni svi za koje su moje riječi jedino napisane! Blagoslovljeni zaista neka su od mene mojim vječno posjedujućim neiscrpnim blagoslovom!”

Bô Yin Râ