“Na ovoj Zemlji živi Jedan nevidljivi, koji je onakav kakav je bio – jedan iz očinskog pra-začinjanja, iz majčinskog rađanja u čistom duhu, čisti duhovni čovjek najvišeg postojanja u vječnom izvoru božanski-duhovnog života.
Jedan od onih koji ‘muškarca i ženu’ u duhu začinju i rađaju na ‘svoju sliku i priliku’!

Ali žive i drugi nevidljivi ‘ljudi’ na ovoj planeti, ljudi koji su dalja začinjanja prazačetog, i koji su kao takvi doduše ‘vezani’ za svoje vlastite pojavne kreacije u nevidljivom, ali ipak ostaju u ‘uzvišenom zračenju’, koji nisu ‘pali’ iz svjetla i zračenja, kao vidljivi, pojavni čovjek.
Prepoznajući duboku nevolju čovjeka u zemaljskoj pojavnoj formi, oni ga nastoje spasiti, čim on sam zaista nastoji biti spašen.
Ali oni sami djeluju pod duhovnim vodstvom onog jednog nevidljivog, prazačetog, koji vodi sve duhovno na ovoj planeti…

Bô Yin Râ