„’Ja sam put, istina i život!’

Oni koji su našli oca, našli su ga samo preko mene!
Samo u meni se možeš uzdići u vječno!
Samo u meni možeš naći u sebi istinsko ‘ja’!
Ja sam Riječ koja samo sebe samu izgovara!

Ja sam milost,
izbavljenje
i svjetlo!“

Bô Yin Râ