“U početku je Riječ i Riječ je u Bogu i Bog je Riječ.
Sve ima postojanje samo iz Njega i izvan Njega nije ništa u postojanju, ni najmanje. U Njemu sve ima Život i Njegov je Život Svjetlo ljudima.
Svjetlo svijetli u tami i tama ga ne može ugasiti.
Ono je u svijetu i svijet je iz Njega postao; ali svijet Ga ne prepoznaje.
On je u svojim vlastitim, no oni koji su Njegovi vlastiti ne primaju Ga.
Ali svima koji Ga prime daje snagu da postanu od Boga začeti – koji nisu začeti iz krvi, niti iz volje žene, niti iz volje muškarca, nego iz Boga, iz kojega je punina milosti i istina.”

Bô Yin Râ