“Taj je portret nešto jedinstveno u Majstorovu stvaranju i može nam poslužiti kao posrednik između prikaza krajolika i duhovnih obličja, baš kao što je i Isus bio i jest most između tmurne zemlje i svijeta svjetla.”  Rudolf Schott

Great Master