“Sa životinjom si povezan
da čovjeka doživiš,
zato –
u sebe uroni i
prinude mišljenja se oslobodi.
U ‘povratku prirodi’
jasnoća se ne krije,
nit’ se postiže
‘istraživanjem’ istine.

Životinjsku prirodu i njene snage,
krv i životne sokove,
vječne sile ih trebaju
da se u tebi oblikuju.
U življenju –
u životinjsko prognanom –
tvoje vlastito stremljenje duh priziva…
Djela velika za to ne trebaju,
samo usmjerenje volje
vodi preobražaju!”

Bô Yin Râ