Graditelji hrama čovječanstva

“Na ovoj Zemlji postoji mali broj čisto duhovno povezanih muškaraca, skup utvrđen u vječnome – koji već vjekovima djeluje u tihoj skrivenosti, a ipak bez pisane ili izgovorene riječi, duhovnim putevima doseže sve ljude čija je duševna kultura uslijed rada na sebi samima dovoljno razvijena da njihova srca mogu ispuniti zrake duhovnog svjetla koje proizlaze …