Duša i tijelo

“Ni jedna izreka nije toliko kriva kao ona grubo materijalna, tako daleka svem duševnom, u kojoj se u potpunom neznanju smatra da samo u zdravom, animalno uvjetovanom tijelu stanuje zdrava duša. Skoro bi se moglo reći da istini odgovara suprotno i sigurno je da postoje milijuni zdravih tijela s bolesnim, ili odavno ‘odumrlim’ dušama, na …