Postajanje čovjekom

“Sa životinjom si povezan da čovjeka doživiš, zato – u sebe uroni i prinude mišljenja se oslobodi. U ‘povratku prirodi’ jasnoća se ne krije, nit’ se postiže ‘istraživanjem’ istine. Životinjsku prirodu i njene snage, krv i životne sokove, vječne sile ih trebaju da se u tebi oblikuju. U življenju – u životinjsko prognanom – tvoje …