Život!

“Ti, voljeni, koji u ovoj knjizi tražiš svjetlo i prosvjetljenje, znaj da svjetlo i prosvjetljenje još nikome nisu došli čitanjem i mišljenjem! Učenje koje ti ja imam za dati je život, put i istina, ali ti ga možeš primiti kada mu dopustiš da u tebi postane – život, put i istina.” Bô Yin Râ, ‘Svjetovi’