“Od svih naziva koji se mogu dati mojim slikama koje se sasvim temelje u čistom duhovnom doživljaju i koje su u potpunosti oplođenje njime – ‘duhovne slike’, mi se čini kao najmanje zbunjujući.
Naziv ‘duhovne’ – nikako ne želi reći da su one nastale pod nekim utjecajem koji sam ja doživio kao ‘duhovni’, ili na neki drugi način, kako je to uobičajeno u likovnoj umjetnosti.
Također bi se moglo pomisliti da sam subjektivnim procesima u mome duhu htio dati simbolički prikaz.
Ali ja u njima ne prikazujem ništa drugo nego što na temelju razvoja moje supstancijalno duhovne svijesti u samo unutarnje pristupačnom području koje prožima sve pojavno, svjesno doživljavam i prema svojoj sposobnosti primam, u prvom redu u njegovom izražaju kroz boje.

Ja se u tom prikazu osjećam sasvim kao ‘realist’, jer nastojim promatraču približiti nešto gotovo neprikazivo, na način na koji bi mu moji vlastiti, duhovno doživljeni utisci bilo što je moguće vjernije preneseni.
To naravno ne znači da ja samo ono što iznutra doživljavam jednostavno ‘oslikavam’! To nikako ne bi bilo moguće, jer su oblici i boje koje prikazujem uvijek u živom pokretu. Pored toga, područje iz kojeg potiču uzorci za moje duhovne slike ne poznaje samo tri dimenzije, kao vanjsko zemaljsko područje – nego toliko mnogostruku dimenzioniranost, da bi zemaljske oči bile samo zbunjene, pokušavajući razumjeti tu stvarnost na svoj uobičajeni način.

Za mene je na početku uvijek gotovo nerješiva zadaća prikazati jedno takvo duhovno zbivanje, jer se čini gotovo sasvim nemogućim naći projekciju višedimenzionalnih oblika i procesa na površini slikarskog platna, koja bi dozvolila da se višedimenzionalni proces, ili oblik prikažu optički ‘razumljivim’ za fizičke, tjelesne oči zemaljskog čovjeka – naviknute i prilagođene na trodimenzionalno.
Stoga sam kroz mnoge naporne pokušaje prvo morao tražiti koji su dvodimenzionalni oblici u odgovarajućoj dinamici boja pogodni pobuditi u nesvjesnom iste osjete koji su u meni na svjesni način bili oslobođeni višedimenzionalnim djelovanjem duhovnih snaga čije sam učinke nastojao prikazati.
To nije jednostavno i može trajati mjesecima i godinama!
Samo krajnje rijetko mi je bilo moguće bez takvih prethodnih studija postići cilj, i to samo na temelju mnogih drugih, već prethodno nastalih…“

Bô Yin Râ