Riječi iz uvoda u knjigu ‘Misterij Golgote‘, ali koje važe za svo pisano učenje Bô Yin Râ, odnosno način ulaska u zatvoreni vrt i oživljavanja žive fontane u sebi samom:

Ako naiđeš na nešto što bi ti se moglo činiti strano, nemoj donositi preuranjeni sud.
Morat ćeš češće čitati dok začepljeni šahtovi tvog osjećanja ne budu opet čisti, da bi živa voda iskonskih dubina tvog bitka mogla poteći prema gore, prema svjetlu!
Sjeti se da su stoljeća bacala svoje ‘krhotine’ u tvoj izvor i da jedino ti sam sada možeš ukloniti svo to smeće.

Bô Yin Râ