“Ti, voljeni, koji u ovoj knjizi želiš naći svjetlo i prosvjetljenje, znaj da svjetlo i prosvjetljenje još nikome nisu došli kroz čitanje i mišljenje!

Učenje koji ti imam za dati je život, put i istina, ali možeš ih samo primiti ako ih u sebi samom učiniš životom, putem i istinom.

Da bih ti pokazao što te čeka ako budeš tako činio, pošao sam ti namjerno u susret, da bih već danas unaprijed probudio u tebi osjećaje koje ćeš tek uistinu i stvarno moći imati kada hrabro budeš htio prijeći put, koji sam ti u mojim knjigama sa svih strana nastojao osvijetliti, tako da ga je teško promašiti – put koji ja ovdje mogu samo naznačiti i koji mora biti na svoj način proživljen da bi se dosegla duševna zrelost koja se u ovoj knjizi pretpostavlja kao preduvjet već na početku ‘vođenja’. ”

Bô Yin Râ