Nakon zemaljskog

“Ako se nisi sjedinio sa svojim Bogom ovdje na zemlji, nećeš biti s njim sjedinjen još uvijek ni nakon smrti zemaljskog tijela! Onda ćeš kao ‘ja’ živjeti u sveobuhvatnom duhu, u svom supstancijalnom duhovnom obliku koji će biti izgrađen već prema tome što si ostvario od duhovnog tijekom života u zemaljskom tijelu, i ti ćeš …